გამოტოვე ხელმისაწვდომი კურსები

ხელმისაწვდომი კურსები

საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ფიზიკური პირები
კურსი

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

კურსი

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

კურსი

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

კურსი

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

კურსის ხელმძღვანელი  - თეა კუჭავა
კურსი

. საჯარო ფინანსების მართვა

. საჯარო ფინანსების მართვა

კურსის ხელმძღვანელი თათია ბერიანიძე  ტექნიკური მხარდაჭერა გიორგი ჭიჭინაძე
კურსი
თვით გაწევრიანება

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები
კურსი
სტუმრის დაშვება

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

კურსი
თვით გაწევრიანება

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

კურსი

გამოტოვე კურსების კატეგორიები

კურსების კატეგორიები