გამოტოვე ხელმისაწვდომი კურსები

ხელმისაწვდომი კურსები

საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები 2

საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები 2

კურსი

საბიუჯეტო ბუღალტერია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა

საბიუჯეტო ბუღალტერია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა

კურსი

სამართლებრივი წერა სამართლებრივი წერა

სამართლებრივი წერა სამართლებრივი წერა

ობიექტური და დამარწმუნებელი ანალიტიკური დოკუმენტების წერის უნარების განვითარება.
კურსი
თვით გაწევრიანება

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები
კურსი

ფინანსების მართვის პრინციპები კერძო კომპანიებში სტუდენტური პროექტი

ფინანსების მართვის პრინციპები კერძო კომპანიებში სტუდენტური პროექტი

კურსი

საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები

საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები

კურსი

ფინანსური ანალიზი, ანგარიშგება და მართვა ფინანსური ანალიზი

ფინანსური ანალიზი, ანგარიშგება და მართვა ფინანსური ანალიზი

კურსი

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

კურსი

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

კურსი

საჯარო ფინანსების მართვა . .

საჯარო ფინანსების მართვა . .

კურსის ხელმძღვანელი თათია ბერიანიძე  ტექნიკური მხარდაჭერა გიორგი ჭიჭინაძე
კურსი
თვით გაწევრიანება

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

კურსი
სტუმრის დაშვება

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

კურსი

უსაფრთხოება IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

უსაფრთხოება IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

კურსი
სტუმრის დაშვებას პაროლი ჭირდება

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით საბიუჯეტო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით საბიუჯეტო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

კურსი

1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით 1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით 1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ფიზიკური პირები
კურსი

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

კურსი

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

კურსის ხელმძღვანელი  - თეა კუჭავა
კურსი

გამოტოვე კურსების კატეგორიები