გამოტოვე ხელმისაწვდომი კურსები

ხელმისაწვდომი კურსები

თვით გაწევრიანება

სატესტო სატესტო

სატესტო სატესტო

კურსი

გასვლითი-შემოწმების სამმართველო .

გასვლითი-შემოწმების სამმართველო .

კურსი

კამერალური-4 გასვლითი .

კამერალური-4 გასვლითი .

კურსი

საბიუჯეტო ბუღალტერია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა

საბიუჯეტო ბუღალტერია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა

კურსი

საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები 2

საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები 2

კურსი
თვით გაწევრიანება

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები
კურსი

სამართლებრივი წერა სამართლებრივი წერა

სამართლებრივი წერა სამართლებრივი წერა

ობიექტური და დამარწმუნებელი ანალიტიკური დოკუმენტების წერის უნარების განვითარება.
კურსი

საჯარო ფინანსების მართვა . .

საჯარო ფინანსების მართვა . .

კურსის ხელმძღვანელი თათია ბერიანიძე  ტექნიკური მხარდაჭერა გიორგი ჭიჭინაძე
კურსი

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

კურსი

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

კურსი

საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები

საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები

კურსი

ფინანსების მართვის პრინციპები კერძო კომპანიებში სტუდენტური პროექტი

ფინანსების მართვის პრინციპები კერძო კომპანიებში სტუდენტური პროექტი

კურსი

ფინანსური ანალიზი, ანგარიშგება და მართვა ფინანსური ანალიზი

ფინანსური ანალიზი, ანგარიშგება და მართვა ფინანსური ანალიზი

კურსი
სტუმრის დაშვება

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

კურსი
თვით გაწევრიანება

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

კურსი

1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით 1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით 1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ფიზიკური პირები
კურსი
სტუმრის დაშვებას პაროლი ჭირდება

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით საბიუჯეტო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით საბიუჯეტო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

კურსი
თვით გაწევრიანება

აუდიტის საფუძვლები აუდიტის საფუძვლები

აუდიტის საფუძვლები აუდიტის საფუძვლები

კურსი

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

კურსის ხელმძღვანელი  - თეა კუჭავა
კურსი

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

კურსი

გამოტოვე კურსების კატეგორიები