ობიექტური და დამარწმუნებელი ანალიტიკური დოკუმენტების წერის უნარების განვითარება.
კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები