რეგისტრაცია

პაროლის მინიმალური სიგრძეა 8 სიმბოლო. პაროლი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 1 ანბანის სიმბოლოს ქვედა რეგისტრში, მინიმუმ 1 ანბანის სიმბოლოს ზედა რეგისტრში, მინიმუმ 1 ციფრს და მინიმუმ 1 სპეციალურ სიმბოლოს