პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება

Personal and Professional Competence Development

უკან

ინფორმაცია კურსის შესახებ:

რეგისტრაცია
კურსის დაწყების თარიღი: 29.05.2023
კურსის ხანგრძლივობა(სთ): 3,00
კურსის ადგილმდებარეობა: დისტანციურად
აუდიტორია:
კურსის ხანგრძლივობა(დღე): 9
კურსის მიზანი: ახლადდანიშნული საჯარო მოხელის გათვიცნობირება საჯარო სამსახურისთვის დამახასიათებელ თავისებურებებში და მისი საბაზისო უნარების განვითარება.
საკითხების ჩამონათვალი:

1             საკითხი #1 ადმინისტრაციული წარმოება

2             საკითხი #2 ეთიკა საჯარო სამსახურში

3             საკითხი #3  პროფესიული კომუნიკაცია და გუნდური მუშაობა

4             საკითხი #4   ეფექტიანი მომსახურება და დროის მართვა