საგადასახადო კანონმდებლობა ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებისთვის

Tax legislation for organizations with economic activity / LEPL and A (A) IP /

უკან

ინფორმაცია კურსის შესახებ:

რეგისტრაცია
კურსის დაწყების თარიღი: 06.06.2023
კურსის ხანგრძლივობა(სთ): 27,00
კურსის ადგილმდებარეობა: დისტანციურად
აუდიტორია:
კურსის ხანგრძლივობა(დღე): 11
კურსის მიზანი: ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციებისათვის საგადასახადო კანონმდებლობის სწავლების ძირითადი მიზანია, მონაწილეებმა შეისწავლონ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების საგადასახადო აღრიცხვა და მასთან დაკავშირებული სხვა საგადასახადო ვალდებულებების შესრულება. ტრენინგის პროგრამა აამაღლებს მონაწილის ცნობიერებას საგადასახადო და საბუღალტრო აღრიცხვის წესის წარმოებასთან დაკავშირებით.
საკითხების ჩამონათვალი:

მოგების გადასახადი

    ქონების გადასახადი

   დამატებული ღირებულების გადასახადი