ტრანსფერ ფრაისინგი, როგორც საერთაშორისო დაბეგვრის ნაწილი

Basic aspects of international taxation and valuation of international controlled transactions

უკან

ინფორმაცია კურსის შესახებ:

რეგისტრაცია
კურსის დაწყების თარიღი: 13.06.2023
კურსის ხანგრძლივობა(სთ): 3,00
კურსის ადგილმდებარეობა: თბილისი
აუდიტორია: A-1
კურსის ხანგრძლივობა(დღე): 5
კურსის მიზანი: მსმენელები გაეცნობიან ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) სატრანსფერო ფასწარმოქმნის სახელმძღვანელო მითითებებს, სამოდელო საგადასახადო კონვენციის პრინციპებს ასევე, განსხვავებებს საერთაშორისო დაბეგვრასა და ადგილობრივ საგადასახადო ნორმებს შორის. მუდმივი დაწესებულების, როგორც ბიზნესის მართვის მექანიზმის მიმოხილვა ორმაგი დაბეგვრისა და ტრანსფერ ფრაისინგი მიზნებისთვის.
საკითხების ჩამონათვალი:

რა არის ტრანსფერ ფრაისინგი

კომპანიის მომგებიანობის განსაზღვრა

ფინანსური ოპერაციების მიმოხილვა, რისკები

სასაქონლო ოპერაციები

ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებების სტრუქტურა