სამართლებრივი წერა იურისტებისთვის

Legal Writing for Lawyers

უკან

ინფორმაცია კურსის შესახებ:

რეგისტრაცია
კურსის დაწყების თარიღი: 19.06.2023
კურსის ხანგრძლივობა(სთ): 3,00
კურსის ადგილმდებარეობა: დისტანციურად
აუდიტორია:
კურსის ხანგრძლივობა(დღე): 4
კურსის მიზანი: კურსის მიზანია, იურისტებს გააცნოს სუბსუმციის ოთხ-საფეხურიანი მოდელი, რომელიც დასავლეთის ქვეყნებში ისწავლება და გამოიყენება სამართლებრივი პრობლემის გადასაჭრელად თუ ნებისმიერი სამართლებრივი საკითხის განსახილველად (ინგლისურად ეს მეთოდი IRAC-ის სახელწოდებითაა ცნობილი)
საკითხების ჩამონათვალი:

იურიდიული დასკვნის სტილი

სუბსუმციის მეთოდი

საკითხის გამოვლენა,

ნორმა/დეფინაცია

სუბსუმცია

დასკვნა

გადაწყვეტილების სტილი