საგადასახადო დეკლარაციების შევსების წესი და პირადი აღრიცხვის ბარათი

Rules for Filling out Tax Returns and Personal Registration Card

უკან

ინფორმაცია კურსის შესახებ:

რეგისტრაცია
კურსის დაწყების თარიღი: 06.10.2023
კურსის ხანგრძლივობა(სთ): 3,00
კურსის ადგილმდებარეობა: დისტანციურად
აუდიტორია:
კურსის ხანგრძლივობა(დღე): 8
კურსის მიზანი:
საკითხების ჩამონათვალი: