ფინანსური მოდელირება Ms. Excel-ში

Financial Modeling on Ms. Excel

უკან

ინფორმაცია კურსის შესახებ:

რეგისტრაცია
კურსის დაწყების თარიღი: 30.09.2023
კურსის ხანგრძლივობა(სთ): 2,00
კურსის ადგილმდებარეობა: დისტანციურად
აუდიტორია:
კურსის ხანგრძლივობა(დღე): 9
კურსის მიზანი: კურსის მიზანია მონაწილეებს შეასწავლოს ექსელში ფინანსური და სხვადასხვა საკითხების ეფექტურად მართვა, მათი ანალიზი და დამუშავება.
საკითხების ჩამონათვალი:

        Number format (უჯრების ფორმატირება)

        Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)

        Go to Special (უჯრედების მონიშვნა მითითებული კრიტერიუმების მიხედვით)

        Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)

        Defined Names (სახელები ფორმულებში)

        Chart (დიაგრამები)

        Outline (ფურცლის სტრუქტურა)

        Consolidation (მონაცემების კონსოლიდაცია)

        What - if Analysis ( მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ'')

        Goal Seek (პარამეტრის შერჩევა)

        Solver (მონაცემების ანალიზი და ოპტიმალური შედეგების გამოთვლა)

        Pivot Table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები)

Excle Funcion (ექსელის ფუნქციები)