პერსონალურ მონაცემთა დაცვა მუნიციპალიტეტებისთვის

Personal Data Protection

უკან

ინფორმაცია კურსის შესახებ:

რეგისტრაცია
კურსის დაწყების თარიღი: 10.07.2024
კურსის ხანგრძლივობა(სთ): 3,00
კურსის ადგილმდებარეობა: დისტანციურად
აუდიტორია:
კურსის ხანგრძლივობა(დღე): 7
კურსის მიზანი: კურსის მიზანია ცნობიერების ამაღლება პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ ახალი კანონის სიახლეების გაცნობა.
საკითხების ჩამონათვალი:

პერსონალური მონაცემების ცნება

პერსონალური მონაცემების კატეგორიები

მონაცემთა დამუშავების პრინციპები

მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები

მონაცემთა სუბიექტის უფლებები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური ფუნქციები