გამოტოვე ხელმისაწვდომი კურსები

ხელმისაწვდომი კურსები

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

კურსი

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

კურსი

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

კურსი

ანგარიშგება და მართვა ფინანსური ანალიზი, ანგარიშგება და მართვა

ანგარიშგება და მართვა ფინანსური ანალიზი, ანგარიშგება და მართვა

კურსი

სახელმწიფო ენა სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

სახელმწიფო ენა სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

კურსი

ბუღალტერია. საბიუჯეტო ორგანიზაციების საბუღალტრო აღრიცხვა - ანგარიშგება

ბუღალტერია. საბიუჯეტო ორგანიზაციების საბუღალტრო აღრიცხვა - ანგარიშგება

კურსი

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები და ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგება საჯარო სექტორში

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები და ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგება საჯარო სექტორში

კურსი

საბუღალტრო აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში საბუღალტრო აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში

საბუღალტრო აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში საბუღალტრო აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში

კურსი

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

კურსის ხელმძღვანელი  - თეა კუჭავა
კურსი

საჯარო ფინანსების მართვა2 საჯარო ფინანსების მართვა 2

საჯარო ფინანსების მართვა2 საჯარო ფინანსების მართვა 2

კურსი

. საჯარო ფინანსების მართვა

. საჯარო ფინანსების მართვა

კურსის ხელმძღვანელი თათია ბერიანიძე  ტექნიკური მხარდაჭერა გიორგი ჭიჭინაძე
კურსი
სტუმრის დაშვებათვით გაწევრიანება

საჯარო ფინანსების მართვა ვიდეო მასალა

საჯარო ფინანსების მართვა ვიდეო მასალა

კურსი
თვით გაწევრიანება

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები
კურსი
სტუმრის დაშვება

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

კურსი
თვით გაწევრიანება

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

კურსი

გამოტოვე კურსების კატეგორიები

კურსების კატეგორიები