გამოტოვე ხელმისაწვდომი კურსები

ხელმისაწვდომი კურსები

(IPSAS) ზურაბ თოლორდავა საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით

(IPSAS) ზურაბ თოლორდავა საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით

კურსი

(IPSAS) ლელა ყურაშვილი საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით

(IPSAS) ლელა ყურაშვილი საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით

კურსი

. საგადასახადო კანონმდებლობა აუდიტის დეპარტამენტის სტაჟიორებისთვის

. საგადასახადო კანონმდებლობა აუდიტის დეპარტამენტის სტაჟიორებისთვის

კურსი

კოორდინატორი : თეაკო კუჭავა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის

კოორდინატორი : თეაკო კუჭავა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის

კურსი

IFRS-აუდიტორებისთვის IFRS შემოსავლების აუდიტის თანამშრომლებისთვის

IFRS-აუდიტორებისთვის IFRS შემოსავლების აუდიტის თანამშრომლებისთვის

კურსი
თვით გაწევრიანება

სატესტო სატესტო

სატესტო სატესტო

კურსი

გასვლითი-შემოწმების სამმართველო .

გასვლითი-შემოწმების სამმართველო .

კურსი

კამერალური-4 გასვლითი .

კამერალური-4 გასვლითი .

კურსი

საბიუჯეტო ბუღალტერია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა

საბიუჯეტო ბუღალტერია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა

კურსი

საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები 2

საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები 2

კურსი
თვით გაწევრიანება

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

IT უსაფრთხოება კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები

კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები
კურსი

სამართლებრივი წერა სამართლებრივი წერა

სამართლებრივი წერა სამართლებრივი წერა

ობიექტური და დამარწმუნებელი ანალიტიკური დოკუმენტების წერის უნარების განვითარება.
კურსი

საჯარო ფინანსების მართვა . .

საჯარო ფინანსების მართვა . .

კურსის ხელმძღვანელი თათია ბერიანიძე  ტექნიკური მხარდაჭერა გიორგი ჭიჭინაძე
კურსი

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

საჯარო ფინანსების მართვა I საჯარო ფინანსების მართვა (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთათვის)

კურსი

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

. . . საჯარო ფინანსების მართვა 2

კურსი

საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები

საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლები

კურსი

ფინანსების მართვის პრინციპები კერძო კომპანიებში სტუდენტური პროექტი

ფინანსების მართვის პრინციპები კერძო კომპანიებში სტუდენტური პროექტი

კურსი

ფინანსური ანალიზი, ანგარიშგება და მართვა ფინანსური ანალიზი

ფინანსური ანალიზი, ანგარიშგება და მართვა ფინანსური ანალიზი

კურსი
სტუმრის დაშვება

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის და არა მხოლოდ მათთვის

კურსი
თვით გაწევრიანება

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურში საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

კურსი
სტუმრის დაშვებათვით გაწევრიანება

ეთიკა. ეთიკა

ეთიკა. ეთიკა

კურსი

ფინანური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში

ფინანური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში

კურსის ფარგლებში ისწავლება საწარმოთა სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული საფუძვლები და ძირითადი პრაქტიკული ასპექტები ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით.
კურსი

ბუღალტერია საჯარო სექტორში ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგების პრინციპები საჯარო სექტორში

ბუღალტერია საჯარო სექტორში ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგების პრინციპები საჯარო სექტორში

ტრენერი: ლელა ყურაშვილი
კურსი

1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით 1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით 1საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ფიზიკური პირები
კურსი

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები და ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგება საჯარო სექტორში

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები და ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგება საჯარო სექტორში

კურსი
სტუმრის დაშვებას პაროლი ჭირდება

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით საბიუჯეტო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით საბიუჯეტო და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

კურსი

საგადასახადო-აუდიტი საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურების

საგადასახადო-აუდიტი საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურების

კოორდინატორი თათია ბერიანიძე
კურსი
თვით გაწევრიანება

აუდიტის საფუძვლები აუდიტის საფუძვლები

აუდიტის საფუძვლები აუდიტის საფუძვლები

კურსი

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

საგადასახადო კანომდებლობა საგადასახადო კანომდებლობა

კურსის ხელმძღვანელი  - თეა კუჭავა
კურსი

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

კურსი

გამოტოვე კურსების კატეგორიები