გამოტოვე ხელმისაწვდომი კურსები

ხელმისაწვდომი კურსები

„ საგამოძიებო სამსახურის სტაჟიორთა მოსამზადებელი კურსი „ „ საგამოძიებო სამსახურის სტაჟიორთა მოსამზადებელი კურსი „

„ საგამოძიებო სამსახურის სტაჟიორთა მოსამზადებელი კურსი „ „ საგამოძიებო სამსახურის სტაჟიორთა მოსამზადებელი კურსი „

კურსი

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით (IPSAS)

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით (IPSAS)

ტრენერი: ზურაბ თოლირდა კოორდინატორი: თამარ პირტახია
კურსი

შემოსავლები ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში(ფინანსირი ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით)

შემოსავლები ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში(ფინანსირი ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით)

ტრენერი:ლაშა ღვინიანიზე  კოორდინატორი: თეა კუჭავა
კურსი

2021 სახელმწიფო შესყიდვები

2021 სახელმწიფო შესყიდვები

ტრენერი: ალესანდრე ჩხიკვიშვილი კოორდინატორი მარიამ ვარდოშვილი
კურსი

ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით)

ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით)

ტრენერი:ლაშა ღვინიაშვილი კოორდინატორი: თეა კუჭავა
კურსი

. სახელმწიფო შესყიდვები

. სახელმწიფო შესყიდვები

კოორდინატორი:მარიამ ვარდოშვილი ტრენერი :ალექსანდრე ჩხიკვიშვილი
კურსი

საღამოს ჯგუფი- საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით საღამოს ჯგუფი

საღამოს ჯგუფი- საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით საღამოს ჯგუფი

ტრენერი:ლელა ყურაშვილი კოორდინატორი: თამარ პირტახია
კურსი

დილის ჯგუფი- საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით დილის ჯგუფი

დილის ჯგუფი- საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით დილის ჯგუფი

ტრენერი:ლელა ყურაშვილი კოორდინატორი: თამარ პირტახია
კურსი
თვით გაწევრიანებათვით გაწევრიანება

ტესტი საგამოძიებო

ტესტი საგამოძიებო

კურსი

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა2 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით 2

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა2 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით 2

კოორდინატორი:თამარ პირტაია ტრენერი :ზურაბ თოლორდავა
კურსი

ბუღალტრული აღრიხცხვა ბუღალტრული აღრიხცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში საერთაშოროსო ფინანსური სტანდარტების გამოყენებით

ბუღალტრული აღრიხცხვა ბუღალტრული აღრიხცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში საერთაშოროსო ფინანსური სტანდარტების გამოყენებით

პ რ ე   ტ ე ს ტ ი
კურსი

IPSAS ჯგუფი 5 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა

IPSAS ჯგუფი 5 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა

ტრენერი:ლელა ყურაშვილი კოორდინატორი: თამარ პირტახია
კურსი

IPSAS ჯგუფი 4 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა

IPSAS ჯგუფი 4 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა

ტრენერი:ლელა ყურაშვილი კოორდინატორი: გოჩა მოსაშვილი
კურსი

IPSAS ჯგუფი 3 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა

IPSAS ჯგუფი 3 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა

ტრენერი:ლელა ყურაშვილი კოორდინატორი: თეა კუჭავა 
კურსი

ბუღალტერია საჯარო სექტორში ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგების პრინციპები საჯარო სექტორში

ბუღალტერია საჯარო სექტორში ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგების პრინციპები საჯარო სექტორში

ტრენერი: ლელა ყურაშვილი: კოორდინატორი: თამარ პირტაია დაწყების თარიღი :3/30/2020
კურსი

(IPSAS) საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა

(IPSAS) საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა

ტრენერი:ლელა ყურაშვილი კოორდინატორი: თეა კუჭავა
კურსი

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით

კოორდინატორი:თეა კუჭავა ტრენერი :ზურაბ თოლორდავა
კურსი

2021. სახელმწიფო შესყიდვები

2021. სახელმწიფო შესყიდვები

ტრენერი:ალესანდრე ჩხიკვიშვილი  კოორდინატორი:მარიამ ვარდოშვილი
კურსი

საგადასახადო კანომდებლობა .

საგადასახადო კანომდებლობა .

ტრენერი: იონა კიზირია კოორდინატორი: თეა კუჭავა 
კურსი

/ სახელმწიფო შესყიდვები

/ სახელმწიფო შესყიდვები

ტრენერი:ალესანდრე ჩხიკვიშვილი  დაწყების თარიღი: 3/30/2020
კურსი